Maj -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -17

Vildsvinsstammen verkar vara minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Lokalt förekommer stora problem med uppbökade vallar. Håll därför uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att dessa är väldigt attraktiva för vildsvinen så här års.

Stammens status:

Det mesta tyder på att stammen är vikande.
Huvudföryngringsperiod
Baserat på storlek på foster hos skjutna suggor under december/januari visar att vi kan förvänta oss att de flesta kultingarna fötts under mars-april.
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar.

Kullstorlek:

Normala
Födotillgång
God. Ett milt väder med lite snö under våren gör att vildsvinen inte har några problem att finna föda.
Klimat:
Mycket gynnsamt med mild vinter och vår. 


Skadebild:

Skadebilden på framförallt vallar ökar i nu under våren. Lokalt förekommer stora problem. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa.


Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Det milda och fuktiga vädret har gjort vallar och gräsmarker mycket attraktiva för vildsvinen. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa.


Rekommendation:

I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada och samtidigt undvika att bedriva jakt "i skogen". Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-05-03 2017-05-03