Maj -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -15

Tillsammans med den hittills mycket milda vintern och den rikliga förekomsten av bokollon i höstas kommer är stammen åter på väg att öka. Föryngringen är i det närmaste över och kullstorlekarna rapporteras vara större än normalt.

Tillsammans med den hittills mycket milda vintern och den rikliga förekomsten av bokollon i höstas kommer är stammen åter på väg att öka. Föryngringen är i det närmaste över och kullstorlekarna rapporteras vara större än normalt. Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar. Ännu bara ett fåtal rapporter om mindre skador på jordbruksmark, men en viss beredskap rekommenderas.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-06-05 2015-06-05