Maj 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2020

Stammen är stabil i länet som helhet. Lokala variationer inom länet förekommer.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil i länet som helhet, dock varierar tätheten stort inom länet. I västra delen av Blekinge är kullarna något större än normalt. I Östra delarna av länet är vildsvinsstammen normal till något minskande.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. Kullstorlekarna bedöms vara normalstora. Vi har fått nya kullar i länet under april månad.

Kullstorlek:
Normalstora till något större än normalt

Födotillgång
Födotillgången är bra.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Vi går nu in i en period där vi normalt brukar ha vildsvinsbesök på åkermark. Samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat. Skadenivån i Blekinge som helhet är normal för årstiden. Håll extra uppmärksamhet på odlingsmark nu när den börjar bli attraktiv för vildsvinen.
Vid problem med vildsvin i trädgårdar och in till tätort, var noga med att se till att viltsäkra komposten och samla upp eventuellt kvarliggande fallfrukt.

Rekommendation:
Från och med mitten av april är återigen vuxna vildsvin lovliga. Var vaksam på att det finns kultingförande suggor i rörelse. Håll etiken högt! Inrikta jakten i fortsättningen med ett högt tryck på årsgrisar. Inriktningen bör vara sådan att cirka 80 % av jakttrycket fördelas på kultingar/årsgrisar. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-05-05 2020-05-05