Mars -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -15

Tillsammans med den hittills mycket milda vintern och den rikliga förekomsten av bokollon i höstas kommer stammen åter att öka.

Föryngringen är i full gång och kullstorlekarna rapporteras vara större än normalt. Man bör vara observant på vallar och betesmarker och inrikta jakten till dessa områden så fort skador observeras. Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-03-31 2015-03-31