Mars -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -17

Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

Vuxna vildsvin är helt fredade den 16 februari till den 15 april.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-01 2017-03-01