November -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -19

Stammen är stabil i länet som helhet. Det finns fortfarande stora lokala variationer.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen totalt sett är stabil i länet.

Huvudföryngringsperiod:

Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. Kullstorlekarna bedöms vara normalstora.

Kullstorlek:
Normalstora

Födotillgång
Födotillgången är fortsatt bra, tillgång till ekollon.

Klimat:
Mycket gynnsamt.

Skadebild:

Vad gäller marker med skadeproblematik skall jakten inriktas mot de områden med åkermark där vildsvinen gör skada. Lägg fortsatt jakttrycket på kultingar/årsgrisar. Samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat. I de fall det finns problem med vildsvin nära bebyggelse så ska man vara noga med att plocka upp fallfrukt från trädgårdar så att de ej blir liggande, samt se till att ”viltsäkra sin kompost så att den inte är tillgänglig för viltet.

Rekommendation:

Stammens täthetvarierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen. Inrikta jakten med högt tryck på årsgrisar målsättningen bör ligga någonstans runt 80% av årets avkommor. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade. Håll etiken högt och var extra nog nu vid jakt med lös hund. Finns kultingförande suggor med små kultingar i jaktområdet bör hunden kopplas och jakten styras till andra områden. Den utdragna föryngringsperioden gör att det ställs extra höga krav på etiken, eftersom det för det mesta finns små kultingar i markerna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-11-11 2019-11-11