November -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -15

Jakten med hund har nu dragit igång. Det rapporteras att det är gott om smågrisar på en del håll. Förande suggor är alltid fredade enligt lag. Extra försiktighet rekommenderas därför vid jakt med hund.

Skador i jordbruket förekommer i länet men det är väldigt lokalt. På grund av de stora nederbördsmängderna på senare tid har vallarna åter blivit attraktiva för vildsvinen. Håll därför extra uppsikt på dessa. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-12-10 2015-12-10