November -14 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -14

Årets föryngring låg senare i tiden än normalt. Den varma och torra sommaren medförde dessutom att den naturliga ungdödligheten blev låg.

Tillsammans med den hittills mycket milda hösten kommer förmodligen stammen att öka. Den senaste tidens rikliga nederbörd har dessutom gjort vallar och betesmarker extra attraktiva. Man bör därför vara observant på dessa och inrikta jakten till dessa områden så fort skador observeras. Avskjutningen ska framförallt inriktas på ett högt jakttryck på årsungar. Den senaste månaden har även nyfödda vildsvin observerats på flera platser, varför försiktighet ska iakttas vid jakt med hund. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-12-01 2015-07-08