Oktober -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -19

Stammen är stabil i länet som helhet. Det finns fortfarande lokala variationer.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. Kullstorlekarna bedöms vara normalstora.

Kullstorlek:
Normalstora Födotillgång Födotillgången är bra.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Vad gäller marker med skadeproblematik skall jakten inriktas mot de områden med åkermark där vildsvinen gör skada. Lägg fortsatt jakttrycket på kultingar/årsgrisar. Samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat.

Rekommendation:
Stammens täthet varierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen. Inrikta jakten med högt tryck på årsgrisar. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade. Håll etiken högt och var extra nog nu vid jakt med lös hund. Finns kultingförande suggor med små kultingar i jaktområdet bör hunden kopplas och jakten styras till andra områden. Den utdragna föryngringsperioden gör att det ställs extra höga krav på etiken, eftersom det för det mesta finns små kultingar i markerna.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-10-17 2019-10-17