Oktober -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -15

Få rapporter om skador orsakade av vildsvin, men vallarna kan behöva skyddas efter att spannmålen har tröskats. På grund av den torra hösten är skadebilden på det stora hela låg, men håll uppsikt på vallarna så fort som höstregnen kommer och gör dem attraktiva för svinen.

Avskjutningen ska inriktas på ett högt jakttryck på årsungar. Hundjakten har startat och med den höga vegetationen kan det vara svårt att se små årsgrisar. Stor försiktighet bör iakttas så att inte suggor skjuts från sina kultingar. Inrikta jakten på unga vildsvin.

Thomas Ohlsson, Jaktvårdskonsulent

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-11-05 2015-11-05