September -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -16

Skadebilden på jordbruksmark är låg, betydligt lägre än under de senaste åren. Lokalt kan stora skador dock förekomma.

Håll uppsikt på vallar, då dessa kommer bli intressanta för vildsvinen när nederbörden ökar i höst. En del ek och bok har satt ollon, men inga indikationer på att det kommer att bli något speciellt ollonår.
Var uppmärksamma på att kultingförande suggor alltid är fredade och då det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-10-05 2016-10-05