Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2021

Var eftertänksam och håll etiken högt. Inrikta jakt på kultingar, årsgrisar fjolingar. Var extra noggrann vid jakt med lös hund då det fortfarande förekommer förande suggor med mindre kultingar födda under sensommaren, runt om i länet.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är ganska stabil i länet som helhet, dock varierar tätheten stort inom länet. På sina håll i länet märks en tydlig minskning av stammen.

Huvudföryngringsperiod:
Huvuddelen av kullarna har fötts senare än vanligt. Det finns fortfarande en hel del smått i markerna eftersom kullarna är utspridda över året. Var försiktig och håll etiken högt.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara normala.

Födotillgång:
Födotillgången är nu mycket god.

Klimat:
Vädret är gynnsamt.

Skadebild:
Skadenivån i Blekinge som helhet är normal för årstiden.

Prognos:
Var extra försiktig då det förekommer kultingförande suggor. Kullarna har varit mer utspridda under senaste säsongen. Skydda grödor där det fortfarande förekommer  vildsvinsbesök och samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat.

Rekommendation:
Anpassa jakttryck efter den lokala vildsvinstillgången. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Det finns fortfarande många hondjur som har små kultingar, vilket kräver extra eftertanke. Även om alla vildsvin nu är lovliga så ska stor försiktighet tillämpas vid jakt, inte minst vid jakt i hög gröda.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Det är oerhört viktigt att etiken hålls högt! Även om det ska fällas många vildsvin så får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Glöm inte att det fortfarande går att rappportera senaste jaktsäsongens avskjutning på www.viltdata.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-10-07 2021-10-07