Augusti -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -15

Vi ser en något ökande population i Halland med en stor variation i täthet mellan olika delar av länet. Det förekommer och skjuts vildsvin på platser där man tidigare inte haft vildsvin vilket tyder på att stammen sprider sig.

Tillgången på föda är bra och kullarna verkar större än normalt över hela länet. Majoriteten av dessa verkar födda i rätt tid men vissa rapporter om sent födda kullar har inkommit. Vi har en hög andel unga djur i populationen och rekommendationen är att inrikta jakten på årsungar. Jakttrycket ska fortsatt vara högt i fält med skyddsvärda grödor. Har man sent födda kullar rekommenderas försiktighet vid hundanvändningen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-04 2015-09-04