December -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -16

Man bör vara uppmärksam på vallar som besöks av vildsvin och försöka att skjuta årsgrisar i samband med skador på vallar.

Helt klart är att det förekommer mycket bökskador där det finns ek träställningar. Vildsvinen tycks ha ökat behov av att leta efter kvickrot i samband med att dom äter ekollon.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-12-14 2016-12-14