Februari -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -16

Rekommenderad uppmärksamhet på vallar.

Man bör vara uppmärksam på vallar som besöks av vildsvin och försöka att skjuta årsgrisar i samband med skador på vallar eller nysådd.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-02-26 2016-02-26