Februari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2020

Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov.

Det har under en längre tid har varit en del problem med vildsvins som uppehåller sig i och vid samhällen och städer, lokala jägare har här gjort ett väldigt bra arbete, problemen har blivit betydligt mindre. Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.

Det är gott om föda i naturen för vildsvinen och klimatet är mycket gynnsamt.

Det är viktigt att man som villaägare plockar bort fallfrukt och annat i sin trädgård som vildsvinen kan vara intresserade av för att minska risken för oönskade besök!

Det är vuxenförbud från den 16 februari till och med den 15 april, under denna period är endast årsgrisar lovliga!

Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Något ökande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till maj, nyfödda kultingar kan förekomma hela året. Det rapporteras från flera hålla att föryngringen är i full gång.

Kullstorlek:
Medel till stora.

Födotillgång
Tillgången på föda är god.

Klimat:
Mycket gynnsamt.

Skadebild:
Det är risk för skador främst på vallar och betesmarker.

Prognos
Nu under vintermånaderna så är det främst vallar och betesmarker som är drabbade.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin, dessa områden är framförallt vallar och betesmarker.
Inrikta jakten på unga vildsvin, det är åteljakt som är viktig nu.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-04 2020-02-04