Januari -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -16

Jakttrycket på vildsvin har varit ganska högt i hela länet och det är tack vare jägarinsatser.

Uppmärksamhet bör riktas mot betesvallar och nysådd och övriga grönområden.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-01-27 2016-01-27