Maj 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2020

Våren har kommit och det mesta är utslaget i naturen, sådden har kommit långt och är på det flesta håll klar, mycket har kommit upp. Det rapporteras en ökad mängd skador framförallt på vallar, betesmarker men även i nysådden.

Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov. Man kan också få hjälp av Svenska Jägareförbundet, för information och anmälan går man in på vildsvinshjalp.nu
Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.
Det är gott om föda i naturen för vildsvinen och klimatet är mycket gynnsamt.

Det rapporteras om mycket kultingar i markerna.
Alla vildsvinen lovliga förutom sugga som åtföljs av kultingar, var väldigt uppmärksam på dragna spenar.
Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Något ökande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till maj, nyfödda kultingar kan förekomma hela året.

Kullstorlek:
Medel till stora.

Födotillgång
Tillgången på är mycket god.

Klimat:
Mycket gynnsamt.

Skadebild:
Det är risk för skador främst på vallar, betesmarker men förekommer även i nysådden.

Prognos
Nu när det är vår så är det främst vallar, betesmarker och nysådd, man kan även se att aktiviteten hos vildsvinen ökar.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin, dessa områden är framförallt vallar, betesmarker och på nysådd.
Inrikta jakten på unga vildsvin, det är åteljakt som är viktig nu.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-05-04 2020-05-04