Mars -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -15

Jakttrycket är relativt lågt under tiden då vuxna vildsvin är fredade.

Förekomsten av skador i klövervallar är ett ökande problem som gör det omöjligt att kunna använda gräset till ansilage. För de bönder som bedriver mjölkproduktion är det en stor fara att få in jordbakterier i ansilaget som gör att mjölken från korna blir oanvändbar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-04-02 2015-04-02