April 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April 2020

April månad är en månad då många lantbruk kommer igång med vårbruket och då är fälten extra utsatta för risk för skador orsakade av vildsvin. För att minimera skadorna är skyddsjakt den mest effektiva metoden för att hålla vildsvinen borta. Samtidigt är vi mitt uppe i huvudföryngringsperioden för vildsvinen och det är därför viktigt att man håller koll så att man inte skjuter kultingförande suggor, etiken ska alltid vara ledande.

Stammens status:
Stammen är stabil till ökande med lokala variationer i länet.

Huvudföryngringsperiod/kullstorlek:
Huvudföryngringsperioden är normalt sett mellan mars – maj. Än så länge är det få rapporter om föryngringar som setts till ute i markerna men rapporterna som finns verkar indikera stora kullar.

Födotillgång/klimat:
Födotillgången är god och klimatet är stabilt för årstiden.

Skadebild:
Skadorna i länet är allt från små till stora med lokala variationer.

Rekommendationer:
Då vårbruket startar är det viktigt att samverka och använda alla verktyg för att minimera skadorna för lantbruket. God kommunikation mellan berörda parter är ett av alla viktiga verktyg för att minska skadorna. Rikta avskjutningen mot årsgrisar för att få skrämseleffekt från skyddsbegärliga objekt och håll etiken högt så inga kultingförande suggor skjuts.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-04-14 2020-04-14