Svenska Jägareförbundet

Meny

December -14

I de norra och östra delarna av länet upplever man en ökande vildsvinsstam, men en stor variation upplevs inom länet som helhet.

Tillgången på föda är bra och den milda hösten, och ännu så länge milda vintern, bidrar till att födotillgången fortsätter vara god. Under de senaste månaderna har man upplevt en större skadebild på vallar och betesmarker, men även där råder stora variationer inom länet.
Då reproduktionen varit god så har vi en stor andel unga djur i populationen. Jakten bör därför inriktas på årsgrisar. I andra län har det rapporterats om nyfödda kultingar. Var därför mycket försiktig med vuxna ensamma vildsvin!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-01-19 2019-06-04