Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -17

Vildsvinsstammen varierar inom länet. Det finns skadedrabbade vallar och betesmarker som kräver uppmärksamhet för att minska skadebilden. Hundjakten pågår för fullt, vilket ställer höga krav på lämpliga jakthundar och jaktledning. Tänk på att stora vildsvin i flock nästan alltid är suggor. Även ensamma stora vildsvin kan vara suggor!

Stammens status:
Stabil men med stor lokal variation i täthet.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till maj, men nyfödda kullar kan förekomma hela året. November och december månad brukar vara den tid på året då flest suggor brunstar. I januari brukar fler suggor föda kultingar än under föregående vintermånader vilket gör att man måste vara försiktig vid sin jaktutövning.
Kullstorlek: Normala.
Födotillgång
Sommaren och hösten har varit milda och torra. Nu har det blivit kallare med en del snö i vissa delar av länet. Platser där det stödutfodras och åtalas blir allt mer viktigare i vildsvinens födosök. I vissa områden finns det ekollon kvar på marken som gynnar vildsvinen genom en högre reproduktion. Jakten försvåras eftersom vildsvinen blir mer utspridda i landskapet och uppehåller sig på områden där de vistas mindre under ett år med mindre ekollon.
Klimat:
Gynnsamt. Milt och torrt.
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen, på vallar och betesmarker samt till marker med äldre ekar där de söker ollon. I skogen gör de ingen skada, så inrikta uppmärksamheten till vallar och betesmarker.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Mild och torr sommar och höst ger gynnsamma förhållanden. Det har nu blivit kallare med en del snö i vissa delar av länet. Platser där det stödutfodras och åtalas blir allt mer viktigare i vildsvinens födosök. Den stora tillgången på ekollon under höst och vinter 2016 kan resultera i en ökad reproduktion 2017.
Rekommendation:
Rikta jakten mot skadedrabbade vallar och betesmarker och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Samarbete mellan jägare och brukare för att underlätta skyddsjakten i är nödvändig om jakten ska bli effektiv. En bra dialog mellan brukare och jägare möjliggör en bättre och mer förvaltningsinriktad jakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-02-13 2019-06-04