Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -17

I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada.

Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar.
Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet. Ett gynnsamt klimat och goda förutsättningar att finna föda under 2016 kan bidra till en hög tillväxt under 2017.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-06-02 2019-06-04