Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -17

Jakten på våra klövviltsarter inklusive vildsvin sätter igång ordentligt. Fler och fler jaktlag har börjat ställa om från att enbart jaga älg till att jaga älg och vildsvin samtidigt. För att omställningen ska bli lyckad krävs planering och samordning. Jordbrukets intensiva skördeperiod går mot sitt slut även om den blötta hösten gjort att det fortsatt finns vallar och spannmålsfält som står oskördade.

Under oktobermånad kommer klövviltsjakten med lös hund igång ordentligt. Stå upp för en god jaktetik och god hundhållning!

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod
: Huvudföryngringsperioden är februari till mitten av maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året.
Kullstorlek:
Normala-Stora. Generellt är kullarna något större jämfört med föregående år, lokala variationer förekommer.

Födotillgång
Födotillgången är stor i både skog och fält. Eken har börjat släppa sina ollon, vilka är eftertraktade av vildsvinen. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller jordbruksområden med skadekänsliga grödor. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling.
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Stor variation inom länet. Jordbrukets intensiva skördeperiod går mot sitt slut men den blötta hösten har lett till att det fortsatt finns vallar och spannmålsfält som står oskördade. Områden med oskördade grödor kan vara attraktiva födosökplatser för vildsvinen även om skaderisken inte är lika stor som tidigare. Jakt för att hålla vildsvin från skadekänslig gröda kan krävas lokalt.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har gjort att stammen mår bra och att tillväxten är god i många delar av länet. Det är nu viktigt att beskatta vildsvinen på lämpligt sätt så att vi når en stam av hög kvalité och en täthet som är anpassad för de lokala förutsättningarna.

Rekommendation:
Kontakta jordbrukarna på era marker och ta reda på vilka fält som kommer skördas och vilka som ska plöjas. Rikta jakten mot de fält som ska skördas.
Planera och samordna era vildsvinsjakter. Upprätta jaktsamverkan med dina jaktgrannar för att nå en effektiv och målinriktad förvaltning. Glöm inte att rapportera fällda vildsvin i viltdata.

Håll etiken högt – småkultingar kan vara svåra att upptäcka i hög vegetationen. Det är viktigt att skjuta rätt djur så rekommendationen är att låta de äldre vuxna vildsvinen vara. Förande suggor är fredade enligt lag och det är mycket svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock. Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar, då med fördel gyltor.

Håll etiken högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-10-20 2019-06-04