Augusti -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -19

Augusti månad är en månad med spannmålen i fokus och det är därför viktigt att man som jägare ställer upp och bedriver jakt på åkrarna för att minimera skadorna för lantbrukarna.

Om man inte hinner med att bedriva jakt finns vildsvinshjälpen.se att nyttja. Rikta jakten mot årsgrisar och var försiktiga så ni inte skjuter några kultingförande hondjur. Tänk på att genomföra en etisk jakt, framförallt vid hundjakt efter vildsvin! För att få använda hund i augusti månad så ska hunden inte jaga något hjortvilt. Jagar hunden vildsvin och älg får den användas från och med den 21 augusti under förutsättning att den inte jagar rådjur, dovvilt eller kronvilt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-09-12 2019-09-12