Augusti 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti 2020

Augusti månad och skördetiden närmar sig och med den ökar risken för skador orsakade av vildsvin i spannmålen. Augusti innebär också premiär för att släppa löshund som jagar vildsvin, men tänk på att inte släppa hundar som jagar älg förän 21 augusti då träning på älg är godkänt. Släpp inte heller hundar som jagar rådjur eller hjort då den premiären är 1 oktober! Etiken ska vara ledande vid all jakt, även då vi jagar vildsvin.

Stammens status:
Stammen är stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Huvudföryngringsperiod är svår att precisera då det varit varierande observationer. Många rapporter från olika delar av länet om små kultingar på åtlar och i gröda. Troligtvis har flera tidigt födda kullarna frusit ihjäl då det var mycket nederbörd och kallt i februari/mars. Kullstorlekarna verkar vara normalstora enligt rapporter.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången är god och klimatet stabilt.

Skadebild:
Låg till hög med lokala variationer. Verkar vara väldigt olika skadefrekvens beroende på vart i länet man befinner sig. Just nu är det spannmålen som ligger i störst farozon.

Prognos:
Stammens utveckling verkar vara relativt stabil, men då det finns mycket små kultingar i skogen nu så kommer det att vara utmanande vid jakterna i höst.

Rekommendationer:
Skyddsjakt i växande gröda och lugnt i skogen är en standard som bör råda! Rapporterna indikerar på sent födda kullar vilket innebär att suggorna troligtvis har med sig småkultingar, vilket ställer stora krav på jägarna då det är svårt att se dem i den höga säden. Håll etiken högt vid jakten, kolla en extra gång så att det inte är sugga med kultingar. Kultingar utan sugga kommer bli stora skadegörare då de saknar ledning.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-08-10 2020-08-10