December -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -19

Drevjakterna fortgår och med lite tur faller även en del snö vilket gör det enklare att hitta vildsvinen vid jakt. Det är viktigt att fortsätta arbeta med skyddsjakten på vallar och betesmarker trotts att drevjaktsäsongen är igång för att minska skadorna för lantbrukarna. Stora jakter och drevjakter innebär ofta snabba skott på trånga pass och det är därför viktigt att hög etik genomsyrar jakterna.

Stammens status: Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/kullstorlek: På vissa håll i länet har man observerat små kultingar ute i skogen vilket innebär att man måste vara observant så man inte skjuter kultingförande sugga. Enligt rapporterna så är de kullar som fötts under året stora.

Födotillgång/klimat: Födotillgången är normal för årstiden och klimatet är stabilt för vildsvinen.

Skadebild: Skadorna i länet är normal till stora med lokal variation. Skadorna är främst riktade mot vallar och betesmarker.

Prognos: De stora kullarna kan vara en indikation på en ökande vildsvinsstam i länet. Det är därför viktigt att man arbetar med lokal samverkan för att minimera skadorna ute på vallar, betesmarker och fält.

Rekommendationer: Rikta avskjutningen mot årsgrisar vid jakter och samverka över jaktgränser för att effektivisera jakterna. Det är även viktigt att samverka mellan jägare, markägare och lantbrukare för att underlätta skyddsjakten så att skadorna kan hållas nere. Tänk på att det kan finnas kultingförande suggor ute i skogarna så var noggrann innan skott, etiken ska alltid vara ledande vid all jakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-12-05 2019-12-05