Februari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -19

Löshundsjakten på vildsvin avslutades den 31:a januari och från och med den 16:e februari är det endast vildsvin under 1 år som får jagas. Jakten bör därför riktas mot årsgrisar under 1 år. Några rapporter om att de första kullarna fötts under januari har kommit in, men gäller inte för hela länet. Etiken ska som alltid vara en central del i jakten på vildsvin!

Stammens status: Stabil till ökande med lokal variation.

Föryngringar: De första kullarna har börjat födas, dock med lokal variation.

Kullstorlekar: De kullar som man observerats har varit stora.

Födotillgång: Normal

Klimat: Stabilt

Skadebild: Normal till ökande med lokal variation. Vissa områden inom länet har stora skador, medan andra områden är helt skadefria.

Prognos: Med tanke på den goda tillgången på ollon under hösten och de observationer som gjorts på de födda kullarna kan man förutspå en ökning i reproduktionen kommande år. Om vintern och våren blir mild ökar chansen för fler kultingar att överleva.
Rekommendationer: Hårt jakttryck på årsgrisar! För att lyckas minska skadorna och inte få en ökning i stammen bör målsättningen vara att skjuta minst 80 % av årets avkommor.
Rikta jakten till de skadedrabbade områdena och ha god samverkan mellan jägare och jordbrukare för att effektivisera jakten. Ta gärna hjälp av andra jägare om skyddsjakten blir för betungande. 
Vid all jakt på vilt är det viktigt att vi tänker på att hålla en god etik, oavsett viltslag eller jaktform. Trotts att vildsvinen är ett vilt som ställer till stora skadeproblem är det viktigt att vi inte tullar på etiken! Se till att ha tillgång till eftersökshund när ni ska ut och jaga!
Glöm inte att rapportera avskjutningen på www.viltdata.se, det är ett viktigt verktyg för att kunna följa populationsutvecklingen i länet!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-07 2019-09-12