Februari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2020

Februari har kommit och drevjakterna efter vildsvin är nu över men åteljakt och vaktjakt är tillåtet fram till 15 februari på vuxna vildsvin, årsgrisar är jaktbara året om. Flera observationer på tidigt födda kullar har rapporterats på olika håll i länet och det är därför viktigt att vara observant på vilket djur man skjuter så inga kultingförande suggor skjuts.

Stammens status: Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/kullstorlek: Huvudföryngringsperioden är normalt mars-april, men observationer på tidigt födda kullar har rapporterats, om än relativt få. Kullstorlekarna är normala till stora, dock ännu svårt att avgöra då det ännu är relativt få observerade kullar.

Födotillgång/klimat: Den milda vintern innebär gynnsamma förhållanden för vildsvinen då det inte finns någon tjäle i marken och gott om föda att finna.

Skadebild: Skadebilden är normal för årstiden, men stora lokala variationer förekommer.

Prognos: Om det milda klimatet fortsätter så kan det innebära att vi får en ökad överlevnad på de kultingar som föds under våren, och med det en ökande stam. Samtidigt rapporteras det om att avskjutningen på vildsvin verkar vara högre i år jämfört med tidigare i år vilket skulle kunna hålla tillbaka en eventuell ökning i vildsvinsstammen.

Rekommendationer: Vid eventuella skador är det viktigt att man som jägare stöttar lantbrukarna genom aktiv skyddsjakt! Rikta avskjutningen på årsgrisar och var observanta så inga kultingförande suggor skjuts. Rapporter har kommit om suggor som lämnar sina kultingar de första veckorna för att äta vid åtlar, var därför extra observanta vid åteljakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-04 2020-02-04