Februari 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari 2021

Februari månad och löshundsjakten efter vildsvin har kommit till sitt slut. Från och med 15 februari är även de vuxna vildsvinen fredade från jakt och endast jakt efter årsunge är tillåtet till och med den 16 april. Det mäktiga snödjup som råder i de större delarna av länet kan göra det svårare för vildsvinen att finna föda.

Stammens status:
Ökande till minskande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Mycket få rapporter om födda kullar, men några rapporter har kommit. Därmed finns det få rapporter om kullstorlek för tillfället.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången är låg till stod med lokala variationer och klimatet är just nu ogynnsamt för vildsvinen med den kraftiga vinter som råder.

Skadebild:
Skadebilden i länet är låg till hög med lokala variationer. Vissa rapporter indikerar en ökning av skador i samband med att snön anlände i januari.

Prognos:
Generellt upplevs att avskjutningen har varit lägre under årets drevjakt, men det finns givetvis områden som fortfarande har mycket vildsvin. Föregående jaktårs höga avskjutning kan leda till en reducerad stam i länet.

Rekommendationer:
Som alltid är det av största vikt att vi stöttar lantbruket genom skyddsjakt och den huvudsakliga avskjutningen bör riktas mot årsungar. För att skyddsjakten ska vara så effektiv som möjligt bör samverkan mellan flera parter etableras. Vi är i starten på vildsvinens föryngringsperiod och det är därför viktigt att vara uppmärksam så man inte fäller spendragna suggor, etiken ska alltid vara ledande vid jakt efter vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-02-05 2021-02-05