Januari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -19

Januari är den sista månaden för löshundsjakt efter vildsvin. Rikta avskjutningen på årsgrisar. Jakten i januari ställer stora krav på jägarna eftersom vissa suggor kan ha fått sina första kultingar. Etiken ska alltid stå i centrum vid jakt och därför är det viktigt att man är uppmärksam så att inga suggor skjuts.

Stammens status: Ökande med lokal variation.

Föryngringar: Risk för tidigt födda kullar i januari.

Kullstorlekar: Normala till stora kullar.

Födotillgång: Normal

Klimat: Normal

Skadebild: Normal skadebild med lokal variation. Vissa områden har stora skador och andra områden i länet har betydligt mindre.

Prognos: Efter den goda tillgången på ollon under hösten och rapporter om antal foster i skjutna hondjur kommer troligen stora kullar förekomma under kommande år.

Rekommendationer: Hårt jakttryck på årsgrisar och stor varsamhet så att inga suggor skjuts med tanke på risken att de fått tidiga kullar med kultingar. För att minska skadorna på jordbruket bör jakten riktas till områdena med höga skador. Genom en god samverkan mellan jordbrukare, markägare och jägare kan skadorna minska och effektivare jakt hållas. Etiken ska alltid vara central vid jakt på vildsvin!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-07 2019-09-12