Januari 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2020

Januari månad är sista månaden för vildsvinsjakt med löshund. Tidigt födda kullar har rapporterats och det är därför viktigt att vara noggranna så inga kultingförande suggor skjuts.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation

Huvudföryngringsperiod/kullstorlek:
Huvudföryngringsperioden är lite längre fram på våren, men observationer har gjorts redan i december på tidigt födda kullar.

Födotillgång/klimat:
Det är för årstiden gynnsamma förhållanden med mild vinter och god tillgång på foder.

Skadebild:
Normal med lokal variation.

Prognos:
Den milda vintern har medfört god födotillgång och goda förhållanden för kultingar som föds tidigt. Om även våren blir mil kommer stammen troligtvis att kunna öka något med en ökad överlevnad på kultingarna.

Rekommendationer:
Bedriv intensiv jakt efter årsgrisar för att få ner stammen. Även viktigt att fortsätta bedriva skyddsjakt på de åkrar och vallar som är utsatta. Samverkan mellan jaktlag kan effektivisera jakterna och minska skadeverkan på åkrar och vallar. Vildsvinet är ett högvilt som ofta innebär jaktliga utmaningar, var därför noggranna med etiken och håll koll så inga kultingförande suggor skjuts.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-02-04 2020-02-04