Januari 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari 2021

Snön har anlänt till länet och med den ökar möjligheten till effektiv jakt efter vildsvin. Genom spårning kan vildsvinsjakten effektiviseras, ser man även till att samverka med kringliggande jaktlag kan jaktresultatet bli riktigt bra.

Glöm emellertid inte att det ej är tillåtet att använda bilen för att genskjuta, spåra eller förfölja vilt. Etik och moral ska vara ledande vid jakt efter vildsvin!

Stammens status:
Minskande till ökande med lokal variation. I östra delarna av länet rapporterar man om en kraftig ökning av stammen medan i centrala och västra delar av länet är det mer lokala variationer från ökande till minskande stammar.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Små till stora med lokal variation.

Födotillgång/Klimat:
Stabilt

Skadebild:
Låg till hög med lokal variation.

Prognos:
Med ökande snömängd ökar risken för skador på fält orsakade av vildsvin.

Rekommendationer: Samverka mellan jaktlag, markägare och jordbrukare för att minska skador och rikta avskjutningen mot rätt individer. Lägg tid på att jaga i fält så att skadorna för jordbruket minimeras. Vid denna tid på året är de flesta suggor betäckta men har ännu inte grisat och genom en kontrollerad avskjutning kan därmed vissa suggor fällas vid åtel. Det kräver dock att man verkligen är säker på att de inte har dragna spenar och att de inte har några små kultingar liggande i boet. Etiken ska alltid vara ledande vid all jakt, inte minst vid jakt efter vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-01-18 2021-01-18