Juli -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -19

Juli månad är här och den spännande jakten i spannmålen börjar bli aktuell i samband med mjölkmognad. Det kan vara svårt att se vilket kön vildsvinet har då de befinner sig i spannmålen och om det är kultingar med suggorna ute på fälten, var därför extra uppmärksamma vid jakterna så att ingen sugga skjuts som har smågrisar. Arbeta med flyttbara torn och försök hitta de platser där vildsvinen går ut i fälten för att få en god överblick över vilket kön vildsvinen har. Etiken ska vara ledande i samtliga jaktformer, även vid jakt efter vildsvin!

Stammens status:
Stammen är stabil till ökande med lokal variation i länet.

Föryngringar:
De flesta föryngringar kom i mars till maj månad, men på några håll finns rapporter om att det kan förekomma något sent födda kullar.

Kullstorlekar:
Rapporterna om kullstorlekar indikerar på att det är stora kullar och en god föryngring.

Födotillgång:
Det finns gott om foder ute i naturen för vildsvinen nu. Därför finns det ingen anledning till utfodring i stödjande syfte under vegetationsperioden, det ska endast ske under stränga vintrar då viltet har svårt att hitta föda.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Skadebilden är för närvarande låg till normal, med lokal variation.

Prognos:
I samband med att spannmålen går i mjölkmognad finns en stor risk att skadorna på växande gröda kommer att öka.

Rekommendationer:
Rikta jakten mot fält med växande gröda för att minimera skadorna på jordbruket som orsakas av vildsvin. Samverka med varandra över stora områden för att effektivisera jakten och bedriv ingen jakt i skogsmarken, låt de vara i fred där de inte gör någon skada. Se till att ha tillgång till eftersökshund innan du går ut och jagar och tumma inte på etiken.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-07-04 2019-09-12