Juli 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli 2020

Juli månad och spannmålen börjar gå i mognad på sina håll vilket medför extra mycket ansvar att hålla koll på skador orsakade av vildsvin. Skyddsjakten fortlöper och som alltid är det viktigt att hålla koll på vilket vildsvin man skjuter på så det inte är en sugga med smågrisar.

Stammens status:
Minskande till ökande med lokala variationer

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Huvudföryngringsperioden har redan varit och de få kultingar som möjligtvis föds nu kommer att vara senfödda. Kullstorlekarna på de kullar som observerats är normala till stora.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången är god och klimatet är stabilt

Skadebild:
Skadebilden är för närvarande låg, men väntas öka då mer spannmål går i mjölkmognad. Just nu betar vildsvinen mest istället för att böka på vallarna.

Prognos:
Väldigt oklart hur stammen faktiskt utvecklar sig då vissa delar av länet rapporterar en minskning och andra rapporterar en ökning. Lokala variationer är väldigt tydliga och det ställer än högre krav på samverkan mellan olika parter.

Rekommendationer:
Samverka med skyddsjakten på spannmål och vallar under den kommande perioden och rikta avskjutningen mot årsgrisar. Det kan vara väldigt svårt att bedöma kön i den höga spannmålen och vallen så var extra noga innan avlossat skott så inte ett felaktigt djur fälls. Glöm inte att ett icke avlossat skott behöver man aldrig ångra! Som alltid låt etiken vara styrande i den jakt som bedrivs, oavsett viltart och även för vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-07-08 2020-07-08