Juni -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -19

Under föregående månad har många rapporter om stora kullar av kultingar inrapporterats från samtliga håll i länet. Från den 16 april är samtliga djur jaktbara med undantag för sugga som åtföljs av kultingar. Jakten får endast bedrivas som vak- och smygjakt. Det är oerhört viktigt att vara uppmärksam på om suggorna har kultingar så att inga misstag begås. Tänk på att etiken ska vara ledande i jakten!

Stammens status:
Stammen är stabil till ökande i länet med lokal variation.

Föryngringar:
Föryngringarna börjar avta, men det kan förekomma sena kullar.

Kullstorlekar:
Normala till stora kullar.

Födotillgång:
God tillgång på foder i landskapet.

Klimat:
Klimatet har varit och fortsätter att vara gynnsamt för vildsvinen. Mild senvinter/vår har varit gynnsamt för föryngringarna.

Skadebild:
Normal till hög med lokal variation. Stor aktivitet i nysådd och vallar. Bökandet verkar ha avtagit i vallar, men aktiviteten är fortfarande hög.

Prognos:
De stora kullarna ger en indikation på att stammen verkar öka i länet, trotts att det fortfarande kommer att förekomma lokala variationer. I takt med en ökande stam kommer även vildsvinen att fortsätta sprida sig i landskapet.

Rekommendationer:
Rikta jakten till åkrar med nysådd och vallar för att minimera skadorna för jordbruket och låt de vara i fred i skogsmarkerna där de inte gör någon skada. För att lyckas bra är det viktigt med god samverkan och dialog mellan markägare och jägare så att förhållandena ska vara så goda som möjligt. Rikta jakten mot årsgrisar och tänk på att hålla etiken högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-06-04 2019-09-12