Juni 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2020

Vi är just nu inne i en lugnare period vad gäller skador på växande gröda. Vildsvinen är numer ute och betar i vallar och på fält, vilket inbjuder till ett bra tillfälle för inventering av hur mycket vildsvin som finns på markerna samt att fälla något lämpligt vildsvin. Suggorna har även kultingar vid denna period, vilket man måste ha med sig om man jagar.

Stammens status:
Stabil till ökande med stora lokala variationer. Något område i länet har även rapporterat om en minskande vildsvinsstam.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Huvudföryngringsperioden har varit under sen april/maj och nu syns kultingar på de flesta platser i länet. Kullstorlekarna rapporteras vara normala, men även här med lokala variationer.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången är normal till stor för årstiden och klimatet är stabilt.

Skadebild:
Skadebilden är låg till normal i länet, med lokala variationer. Merparten av vildsvinen är ute och betar i växande gröda.

Prognos:
Årets föryngringar verkar vara mestadels normalstora och födslarnas topp kom relativt sent. Detta kan göra det svårt att bedriva jakt för skydd av gröda då årsgrisarna är små.

Rekommendationer:
Den primära jakten bör riktas mot årsgrisar och ute på fält där vildsvinen kan orsaka skada. Låt vildsvinen vara ifred i skogen där de inte gör någon skada. Samverka med varandra för att effektivisera jakten i växande gröda och för att minska skador. Va mycket uppmärksamma så att inte någon kultingförande sugga fälls. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-06-08 2020-06-08