Juni 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2021

Juni månad och grönskan är här på allvar. Just nu är det mycket vildsvin som är ute och betar på vallar och fält men kan även orsaka bökskador. Det är därför viktigt att arbeta tillsammans för att minimera skador på jordbruket orsakat av vildsvin.

Ha uppsikt vid jakt för skydd av gröda då suggor kan ha kultingar med sig som inte syns i gräset. Etiken ska alltid vara ledande vid jakt efter vildsvin.

Stammens status:
Stabil till ökande mer lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Majoriteten av kullarna som fötts hittills verkar vara normalstora, endast något område som rapporterat om stora kullar. Kan givetvis finnas lokal variation.

Födotillgång/Klimat:
Gynnsamt

Skadebild:
Låg till hög med lokal variation. De flesta rapporter indikerar att skadenivåerna är normala för årstiden.

Prognos:
Våren och försommaren har varit relativt normal utan extraordinär närvaro på åkrar eller stora kullar födda. Vissa delar rapporterar om något sen topp för födslar under maj månad.

Rekommendationer:
Det är av stor vikt att jakt för skydd av gröda bedrivs där behov finns. Samverka med varandra för att effektivisera jakten. Glöm inte att man aldrig får använda sig av motordrivna fordon vid jakt, ej så heller vid jakt för skydd av gröda. Det är även olagligt att söka efter, spåra, förfölja, genskjuta vilt, att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar med motordrivna fordon. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-06-16 2021-06-16