Maj 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2021

Maj månads intåg och vårbruket är i full gång med nysådd på åkrarna. Nysådden innebär en tid då det är viktigt att bedriva jakt för skydd av gröda efter vildsvin för att undvika skador. Sedan den 16 april är vuxna vildsvin lovliga att jaga, men var observant ifall suggorna nyligen grisat, sugga som åtföljs av smågris är fredade året om.

Stammens status:
Stabil till ökande mer lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Majoriteten av kullarna som fötts hittills verkar vara normalstora, endast något område som rapporterat om stora kullar. Kan givetvis finnas lokal variation.

Födotillgång/Klimat:
Gynnsamt

Skadebild: Låg till hög med lokal variation. De flesta rapporter indikerar att skadenivåerna är normala för årstiden.

Prognos: Våren verkar än så länge vara relativt normal utan extraordinär närvaro på åkrar eller stora kullar födda. Vissa delar rapporterar om något sen topp vid födslar, troligtvis under maj månad.

Rekommendationer: Det är av stor vikt att jakt för skydd av gröda bedrivs där behov finns. Samverka med varandra för att effektivisera jakten. Glöm inte att man aldrig får använda sig av motordrivna fordon vid jakt, ej så heller vid jakt för skydd av gröda. Det är även olagligt att söka efter, spåra, förfölja, genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-05-03 2021-05-03