Mars 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2020

Mars månad är en av de månader då det normalt är en del föryngringar som föds. I delar av länet är det stora vattenmängder i markerna som kan påverkar föryngringarna negativt genom låg överlevnad. Vuxna vildsvin är fredade mellan 16 februari och 16 april medan årsungar är lovliga året runt, så var observanta vid jakt på åtel och vid smyg- och vaktjakt så inga felskjutningar sker.

Stammens status:
Stammen är stabil till ökande med lokal variation inom länet.

Huvudföryngringsperiod/kullstorlek:
På vissa håll finns en del födda kullar, men generellt verkar det som att huvudföryngringsperioden ännu inte inträffat. De kullar som sett har varit varierande i storlek.

Födotillgång/klimat:
Födotillgången är normal till stor med lokal variation. Det har varit en gynnsam vinter för viltet då bristen på snö och tjäle gjort att det varit enkelt att finns föda.

Skadebild:
Skadorna är normala till höga med lokala variationer. Det verkar vara väldigt olika beroende på vart man befinner sig i länet. På flera platser i länet har det rapporterats om vildsvin som bökar bredvid/på grusvägar.

Prognos:
Den milda vintern talar för att vildsvinen är i god kondition inför föryngringsperioden, men den stora vattenmängden kan medföra en ökad dödlighet för de nyfödda kultingarna. Det kommer troligtvis vara stora lokala variationer i storlek på föryngringar.

Rekommendationer:
Det är av största vikt att skyddsjakten på åkrar, vallar och fält upprätthålls och att avskjutningen främst inriktas på årsungar, trotts att vuxna vildsvin får fällas vid skyddsjakt. Var även observanta på kön på vildsvinen då det finns en stor risk att ensamma suggor rör sig i markerna och att kultingarna ligger i boet. Etiken ska alltid vara ledande vid vildsvinsjakt, oavsett om det är skyddsjakt eller kommersiell jakt. För att minimera skadorna är samverkan mellan jägare och brukare helt avgörande, upprätta och bibehåll en god dialog och rikta skyddsjakterna till de områden där det är aktivitet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-03-06 2020-03-06