Mars 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars 2021

Mars månad och löshundsjakten efter vildsvin har kommit till sitt slut. Sedan 15 februari är även de vuxna vildsvinen fredade från jakt och endast jakt efter årsunge är tillåtet till och med den 16 april.

Stammens status:
Stabil till minskande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Mycket få rapporter om födda kullar, men några rapporter har kommit. Därmed finns det få rapporter om kullstorlek för tillfället.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången är låg till stor med lokala variationer och klimatet är just nu stabilt för vildsvinen.

Skadebild:
Skadebilden i länet är låg till normal med lokala variationer.

Prognos:
Generellt upplevs att avskjutningen har varit lägre under årets drevjakt, men det finns givetvis områden som fortfarande har mycket vildsvin. Föregående jaktårs höga avskjutning kan ha resulterat i en reducering av vildsvinsstammen i länet.

Rekommendationer:
Som alltid är det av största vikt att vi stöttar lantbruket genom skyddsjakt och den huvudsakliga avskjutningen bör riktas mot årsungar. För att skyddsjakten ska vara så effektiv som möjligt bör samverkan mellan flera parter etableras. Vi är i starten på vildsvinens föryngringsperiod och det är därför viktigt att vara uppmärksam så man inte fäller spendragna suggor, etiken ska alltid vara ledande vid jakt efter vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-03-03 2021-03-03