November -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -19

Drevjakterna är i full gång ute i länet och det är en hel del jägare ute i skog och mark. Detta gör att det blir mycket turbulens i skogsmarkerna och vildsvinen kan tendera till att röra på sig mer än annars. Glöm inte bort att jaga vid fält där vildsvinen kan göra skada, det är fortfarande en viktig jakt för att skadenivåerna skall hållas nere. Drevjakterna efter vildsvin kan ofta innebära utmanande situationer med snabba skott och det är därför viktigt att man både tränar på dessa situationer innan jakt. Håll även hårt i etiken vid all jakt.

 

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/kullstorlek:
Den största föryngringsperioden skedde i våras, men det rapporteras om vissa sent födda kullar i länet. Det är därför viktigt att man är försiktig i avskjutningen av suggor så att man inte skjuter en kultingförande sugga. Enligt rapporterna så är de kullar som fötts under året stora.

Födotillgång/klimat:
Födotillgången är normal till stor med lokal variation. Det är inte lika mycket ekollon i år som det var föregående år. Klimatet för vildsvinen är normalt för månaden.

Skadebild:
Skadebilden för länet är normal till hög med lokala variationer. Rapporter om en ökad aktivitet på vallar och betesmarker har kommit in och det är därför viktigt att man genomför riktade åtgärder så att skadorna kan minimeras.

Prognos:
Prognosen är att vi har en ökande vildsvinsstam i Jönköpings län. Det rapporteras om vildsvin i samtliga kommuner, medan storleken på stammen i de olika kommunerna tenderar att variera kraftigt.

Rekommendationer:
För att kunna förvalta vildsvinsstammen så är det viktigt att man samverkar i så många områden som möjligt. Ska man jaga vildsvin är det bra om man kan prata med sina jaktgrannar och se om man ska jaga tillsammans eller samtidigt. Det är även viktigt att man har en god dialog mellan jägare, jordbrukare och markägare så att man aktivt kan arbeta för att minimera skadorna. Hur jakten bedrivs är också viktigt och den ska genomföras med så god etik som det bara går. Rikta avskjutningen till gyltor och årsgrisar för att få ner stammen. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-11-04 2019-11-04