Svenska Jägareförbundet

Meny

November 2021

Drevjaktsäsongen är igång och det är vid denna tidpunkt som avskjutning av hondjur kan göras med störst säkerhet utan att sugga som åtföljs av små bruna eller randiga kultingar skjuts. Det är emellertid viktigt att vara uppmärksam då det inkommit rapporter om suggor som har med sig små kultingar från olika platser i länet.

Oavsett vad är det viktigt att fortsätta arbeta med det etiska tänket vid all jakt, även då man jagar vildsvin. Det kan ofta gå fort när man jagar vildsvin och man ska alltid komma ihåg att ett icke avlossat skott behöver man aldrig ångra.

Stammens status:
Minskande till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Huvudsaklig föryngring under april månad, men andra tidpunkter förekommer. Kullstorlekarna är normala i storlek.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången är normal till mycket god för årstiden och klimatet är stabilt för vildsvinen. Lokalt har det varit god tillgång på ekollon vilket kan påverka vildsvinens kondition positivt.

Skadebild:
Skadebilden är låg till hög med lokala variationer.

Prognos:
Stora variationer finns i länet, i öst/nordöst rapporterar man om fler vildsvin och mer skador än i andra delar av länet. Rapporter om fällda suggor ökar även risken för ökade skador då kultingarna saknar ledargestalt.

Rekommendationer:
Trotts att drevjaktsäsongen är igång är det viktigt att samtidigt arbeta med jakt för skydd av gröda för att minimera skadorna för lantbruket. Vildsvin kan orsaka enorma skador om de får gå ostörda på fält och beten. Rikta avskjutningen mot årsgrisar och fjolårsgrisar av honkön (gyltor och suggor som inte har små bruna och randiga kultingar) för att få stammen att stagnera och minska. Etiken ska alltid vara ledande vid jakt efter vildsvin!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-12-09 2021-12-09