Oktober -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -19

Oktober månad är ofta startskottet för drevjakterna som bedrivs på klövvilt generellt då hundar som jagar rådjur också får släppas. Dessutom så drar den efterlängtade älgjakten igång den andra måndagen i oktober.

Drevjakt efter vildsvin är en utmanande jaktform då vildsvinen ofta kommer i hög fart när hunden tagit upp och det är därför ännu viktigare att man verkligen vet vad man skjuter på för djur. Kultingförande suggor är fredade året runt och det är viktigt att etiken är ledande vid all jakt, även vid vildsvinsjakt.

Stammens status:
Stammen är stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/kullstorlek:
Största föryngringarna var under våren, men det finns rapporter om suggor som fött kultingar i augusti – september. Det är därav viktigt att man verkligen säkerställer att man inte skjuter kultingförande sugga. De rapporter som kommer in indikerar på att det är stora kullar som fötts under året.

Födotillgång/klimat:
Det är normal till god fodertillgång i skogsmarkerna. Det verkar inte vara lika mycket ekollon i år som det varit de senaste åren. Klimatet för vildsvinen är för närvarande stabilt.

Skadebild:
Normal till hög skadebild med lokal variation. Vildsvinen tenderar att visa sig ute på beten och vallar, i vissa områden verkar de endast beta av vallen och på andra så verkar de böka.

Prognos:
Prognosen är att vi har en ökande vildsvinsstam i Jönköpings län. Vildsvinen är nu etablerade i samtliga kommuner, men utvecklingen av stammen verkar skilja sig lite åt.

Rekommendationer:
Håll koll på vallar, åkrar och betesmarker för att minska skadorna för lantbrukarna. Tillåt avskjutning av vildsvin i samband med älgjakten så länge ni har tillgång till eftersökshund. Rikta avskjutningen mot årsgrisar för att få ner stammen och arbeta med samverkan, både mellan jaktlagen och mellan jaktlag och markägare för att få en så effektiv jakt som möjligt. Låt etiken vid jakten vara ledande!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-10-09 2019-10-09