Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2021

Drevjaktsäsongen har gjort entré på allvar och älgjaktspremiären är annalkande med stormsteg. Många bedriver kombinerade jakter på fler klövvilt samtidigt och andra bedriver jakt på endast en eller två arter samtidigt. Oavsett vad är det viktigt att fortsätta arbeta med det etiska tänket vid all jakt, även då man jagar vildsvin. Det kan ofta gå fort när man jagar vildsvin och man ska alltid komma ihåg att ett icke avlossat skott behöver man aldrig ångra.

Stammens status: Minskande till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek: Huvudsaklig föryngring under april månad, men andra tidpunkter förekommer. Kullstorlekarna är normala i storlek.

Födotillgång/Klimat: Födotillgången är normal till mycket god för årstiden och klimatet är stabilt för vildsvinen. Lokalt har det varit god tillgång på ekollon vilket kan påverka vildsvinens kondition positivt.

Skadebild: Skadebilden är låg till hög med lokala variationer.

Prognos: Stora variationer finns i länet, i öst/nordöst rapporterar man om mer vildsvin och mer skador än i andra delar av länet. Rapporter om fällda suggor ökar även risken för ökade skador i höst då kultingarna saknar ledargestalt.

Rekommendationer: Trotts att drevjaktsäsongen äntligen är här är det viktigt att samtidigt arbeta med jakt för skydd av gröda för att minimera skadorna för lantbruket. Vildsvin kan orsaka enorma skador om de får gå ostörda på fält och beten. Rikta avskjutningen mot årsgrisar och fjolårsgrisar för att få stammen att stagnera och minska. Etiken ska alltid vara ledande vid jakt efter vildsvin!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-10-05 2021-10-05