September -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -19

Det är nu september och skördetiden är i full gång. Det innebär att fälten öppnas upp och ytterligare skyddsjakt kan komma att behövas, framförallt vid nysådd av t.ex. höstvete. Det är även tillåtet sedan 1 månad tillbaka att släppa vildsvinshundar, dock under förutsättning att de inte jagar rådjur, dovvilt eller kronvilt. Om man har hundar som även jagar dessa arter får man vänta till 1 oktober. Håll etiken högt vid jakt efter vildsvin och glöm inte att §27 jaktlagen, jakt skall bedrivas så att vilt inte utsätts för onödigt lidande, gäller även vid skyddsjakt.

Stammens Status:
Indikationerna och rapporterna är att vi har en ökande stam i länet, dock med lokala variationer. Spridningen av vildsvinen inom länet fortlöper också, vilket bidrar till den ökande stammen.

Föryngringar och kullstorlekar:
Det finns en del rapporter om att en del sent födda kullar, vilket det ofta gör i augusti – september månad. Det är därför viktigt att man är uppmärksam så att inga kultingförande suggor skjuts. Kullarna är stora efter föregående års goda tillgång på ekollon.

Klimat och födotillgång:
Klimatet för vildsvinen är gynnsamma och det finns gott om mat för dem.

Skadorna är normala till höga med lokal variation. Det är inte mycket skador på vallarna då de mest betar vid denna period. Kan uppkomma en del skador vid nysådd.

Prognos:
En ökande stam som ställer krav på jägarna att lägga ett mycket högt jakttryck på årsgrisar och fjolingar. En god tumregel är att skjuta 4 årsgrisar per fjolårsgris.

Rekommendationer:
Fortsätt med jakten ute på fälten för att skydda dem så länge det behövs. Se till att samverka mellan jaktlag och om man inte orkar bedriva jakten så använd vildsvinshjälpen.se då det finns många intresserade jägare i länet som gärna ställer upp.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-09-12 2019-09-12