Svenska Jägareförbundet

Meny

September 2021

September och starten för drevjaktsäsongen ligger för dörren. Det är emellertid fortfarande aktuellt med jakt för skydd av gröda och därför är det viktigt att fortsätta arbeta på samverkan mellan jägare och lantbrukare för att uppnå så goda resultat som möjligt. Ska man släppa vildsvinshundar är det viktigt att tänka på att de hundar som släpps endast jagar vildsvin och inga andra viltslag.

Stammens status:
Minskande till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Huvudsaklig föryngring verkar vara under april månad men andra tidpunkter förekommer. Kullstorlekarna är normala i storlek.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången är normal till mycket god för årstiden och klimatet är stabilt för vildsvinen.

Skadebild:
Skadebilden är låg till hög med lokala variationer.

Prognos:
Stora variationer finns i länet, i öst/nordöst rapporterar man om mer vildsvin och mer skador än i andra delar av länet. Rapporter om fällda suggor ökar även risken för ökade skador i höst då kultingarna saknar ledargestalt.

Rekommendationer:
Arbeta med jakt för skydd av gröda för att minimera skadorna för lantbruket, men inte på bekostnad av etiken då skadorna endast kommer att öka om kultingarna förlorar sin ledarsugga. Det är bättre att rikta avskjutningen mot årsgrisar och fjolårsgrisar istället. Etiken ska alltid vara ledande vid all jakt, även vid jakt efter vildsvin.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-09-16 2021-09-16