April -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -15

Skadebilden har under vintern generellt varit låg med lokala variationer. Lokalt har nu vildsvinen börjat uppehålla sig mer på vallar och i betesmarker. Detta kan betyda att bevakningen måste ske mer kontinuerligt under denna period.

Det observeras nu nyfödda kultingar över hela länet! Var därför mycket försiktig med vuxna ensamma vildsvin!
Sista tiden har man på en del håll upplevt vildsvinsbesök i nysådd gröda varför särskild uppmärksamhet bör riktas mot nysådda fält under perioden!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-05-04 2015-05-04