Augusti -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Vildsvinen besöker nu gärna odlad mark och i synnerhet spannmålen. Håll därför ett vakande öga på all åkermark och samverka, jägare, lantbrukare och markägare, om skyddsjakten för bästa resultat. Inrikta skyddsjakten mot kultingar och årsgrisar för bästa störningseffekt. Håll jaktetiken högt och se till att det finns en särskilt tränad eftersökshund tillgänglig innan jakten påbörjas.

Stammens status: Vildsvinen finns över hela länet. Stammen är stabil med lokala variationer.

Huvudföryngringsperiod: Februari-Maj

Kullstorlek: Kullarna upplevs normalstora till stora. Normalstorleken är 4-6 kultingar.

Födotillgång: Födotillgången är god i hela länet.

Klimat: För vildsvinen har vi ett gynnsamt klimat.

Skadebild: Vildsvinen besöker nu gärna spannmålen. Väderläget har medfört att spannmålen inte blir lika hög som vanligt vilket kan underlätta skyddsjakten, där så behövs.

Prognos: Spannmålen är nu mogen på de flesta håll och på vissa platser har tröskningen börjat.

Rekommendationer: Fokusera på skyddsjakt ute i spannmålen men även vallar och betesmarker. Jaga de minsta grisarna i en grupp, dessa statuerade exempel får gruppen att flytta på sig. Låt vildsvinen ha lugn och ro i skogen. Detta ger bästa skyddseffekt mot skador.
Se till att samverka om skyddsjakten över större arealer, mellan jägare och lantbrukare samt jaktlag emellan. Samverkan ökar möjligheten att skydda lantbrukets grödor på ett effektivare sätt och därmed minska skadorna.

Håll jaktetiken högt, lägg jakttrycket på kultingar och årsgrisar. Undvik vuxna vildsvin då felskjutning kan få än värre skadebild. Tänk på att ha en, för ändamålet, särskilt tränad eftersökshund tillgänglig vid all jakt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-07-31 2018-07-31