Augusti -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -15

Under september månad sker fortfarande en del jakt för att skrämma bort vildsvinen från skadekänslig gröda även om skördesäsongen går mot sitt slut.

Vildsvinen har nu på många håll börjat besöka majsfälten. I samband med jakt på åkermark är det viktigt att dom får lugn och ro vid tex åtlar i skog då dom kan uppehålla sig längre där.

Tänk på att det i den höga spannmålen kan vara svårt att se vilket vildsvin som är en kultingförande sugga, vilken är fredad året runt! Kan inte säkert skott avlossas så skräm vildsvinen ur åkern. Håll etiken och säkerheten högt!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-01 2015-09-01